Falcon Gravite Konsantratörleri

    -İnce minerallerin kazanımı,

-Milimetre’den mikron boyutuna,

-60-600 g gravite ivmesi

-Yüksek gravite gücü, yüksek randıman…

 

A) Falcon C Gravite Konsantöratörleri (Sepro Mineral Systems)

 

 

-  Tenörü % ile ifade edilen madenler için,

- Besleme boyutu: max 1 mm,

- Konsantre oranı: %1-40,

- 10 mikron boyuta kadar kazanım,

- 100 ton/saat’e kadar kapasite,

- Krom, ağır mineral, manyetit, hematit, tantalum, barit v.s. ön zenginleştirme.

 

 

B) Falcon SB Gravite Konsantratörleri (Sepro Mineral Systems)

 

 

- Kaba, ince değerli minerallerin kazanımı,

- Tenörü ppm ile ifade edilen değerli minerallerin ön zenginleştirilmesi. (Altın, platin v.s.)

 

 

 

C) Falcon UF Gravite Konsantratörleri (Sepro Mineral Systems)

 

 

- 3 mikrona kadar kazanım,

- 600g’ ye kadar santrifüj güç...